نام استارتاپ: ناربو

وب سایت: narbo.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۶

موضوع: ترجمه و تولید محتوا

نام صاحب استارتاپ: علیرضا کاظمی نیا – نگین احقر بازرگان – زهرا ابراهیمی

توضیح بیشتر:
ناربو یک بستر جمع سپاری ترجمه و تولید محتواست. پلتفرم ناربو باعث می شود که سرعت انجام ترجمه افزایش پیدا کند و همزمان هزینه های آن کاهش پیدا کنند.
مترجم هایی که تأیید صلاحیت می شوند هم می توانند در هر زمان و مکانی، به هر اندازه ای که دوست دارند ترجمه انجام دهند.
ترجمه ها ارزیابی می شوند و کیفیت ترجمه تضمین می شود.

Share

دیدگاه ها بسته شده است