اسکانو
اکتبر 23, 2017
پی‌زود
اکتبر 27, 2017

مرجع مهندسی و مدیریت ساخت

نام استارتاپ: مرجع مهندسی و مدیریت ساخت

وب سایت: pm-cem.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۲

موضوع: علمی پژوهشی / کتابخانه مجازی رشته های مهندسی و مدیری ساخت و مدیریت پروژه

نام صاحب استارتاپ: باقر دستیار

توضیح بیشتر:
در این سایت ترجمه مقالات آی اس آی رشته های ” مهندسی و مدیریت ساخت” و ” مدیریت پروژه ” بصورت رایگان و پولی در اختیار دانشجویان و پژوهشگران عزیز قرار داده می شود تا سرعت رشد علم روز دنیا و انتقال دانش به راحتی صورت پذیرد.

Share

دیدگاه ها بسته شده است