نام استارتاپ: قم فود

وب سایت: qomfood.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۴

موضوع: معرفی واحد های غذایی

نام صاحب استارتاپ: مهدی مجیدزاده

توضیح بیشتر:
معرفی واحد های غذایی استان قم
دریافت نظرات کاربران و امتیاز دهی به واحد ها

Share

دیدگاه ها بسته شده است