نام استارتاپ: شریک مامان

وب سایت: sharikemaman.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: بازار محصولات خانگی مادران کارآفرین

نام صاحب استارتاپ: علیرضا احدی

توضیح بیشتر:
بازار محصولات خانگی مادران ویتیرینی به وسعت یک جهان است . این بازار فرصتی برای همسران و مادران فراهم می کند تادر کنار وظایف خود در قبال خانواده بتوانند هنر ، توانایی خودرا در تولید و فروش یک محصول خانگی بکار گرفته و در اقتصاد خانواده و رشد و تعالی خانواده سهیم باشند همچنین از منظر اجتماعی به ۴ دیواری خانه محدو نشوند و توانایی خودرا در پس زندگی روزمره فراموش نکنند. همچنین مراکز کارآفرینی بانوان این فرصت را دارند تا محصولات خودرا در فضای مجازی به فروش برسانند و محدود به بازارهای مناسبتی نشوند.

Share

دیدگاه ها بسته شده است