شهریور ۱۰, ۱۳۹۶

آکادمی رشد

نام استارتاپ: آکادمی رشد وب سایت: roshdacademy.ir سال تاسیس: ۱۳۹۰ موضوع: کسب و کار اینترنتی به شیوه ای نو
شهریور ۱۰, ۱۳۹۶

آرمانگر

نام استارتاپ: آرمانگر وب سایت: armangar.com سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: شبکه اجتماعی متخصصین
شهریور ۱۰, ۱۳۹۶

استارتاپ‌فلای

نام استارتاپ: استارتاپ‌فلای وب سایت: startupfly.ir سال تاسیس: ۱۳۹۶ موضوع: شبکه اجتماعی یافتن هم بنیان گذار و هم تیمی برای استارتاپ ها
شهریور ۱۰, ۱۳۹۶

پرازفایل

نام استارتاپ: پرازفایل وب سایت: porazfile.ir سال تاسیس: ۱۳۹۶ موضوع: همکاری در فروش فایل دانشجویی
شهریور ۲, ۱۳۹۶

راهنمای صوتی ایران

نام استارتاپ: راهنمای صوتی ایران وب سایت: iranaudioguide.com سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: راهنمای گردشگری
شهریور ۲, ۱۳۹۶

کاویمو

نام استارتاپ: کاویمو وب سایت: kavimo.com سال تاسیس: ۱۳۹۶ موضوع: ابزاری برای میزبانی، بازاریابی و تجزیه و تحلیل ویدیوهای شما
شهریور ۲, ۱۳۹۶

تیکاونت

نام استارتاپ: تیکاونت وب سایت: ticavent.com سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: تیکاوِنت سرویس رایگان ایجاد، مدیریت و فروش آنلاین بلیت رویدادها
شهریور ۲, ۱۳۹۶

سیبوفن

نام استارتاپ: سیبوفن وب سایت: sibofen.com سال تاسیس: ۱۳۹۶ موضوع: آزمایشگاهی و پزشکی
مرداد ۲۷, ۱۳۹۶

آرت‌شاپ

نام استارتاپ: آرت‌شاپ وب سایت: shop.artgalleries.ir سال تاسیس: ۱۳۹۶ موضوع: هنر | خرید و فروش آنلاین آثار هنری
مرداد ۲۱, ۱۳۹۶

های‌فیت

نام استارتاپ: های‌فیت وب سایت: hifitapp.ir سال تاسیس: ۱۳۹۶ موضوع: تندرستی و تناسب اندام
مرداد ۲۱, ۱۳۹۶

نانوپ

نام استارتاپ: نانوپ وب سایت: nanop.ir سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: درخواست کارواش آنلاین در محل 
مرداد ۲۱, ۱۳۹۶

چکاو

ام استارتاپ: چکاو وب سایت: chakav.com سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: سفارش آنلاین صبحانه، فینگرفود و سینی های پذیرایی