تبلیغات آنلاین و سرویسهای تبلیغاتی

نام استارتاپ: بلیط پلاس

وب سایت: belitplus.com

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: تبادل بلیط سینما، کنسرت و تئاتر

نام صاحب استارتاپ: مریم پیروی

توضیح بیشتر:
بلیط پلاس سامانه ایست برای آگاهی‌ کردن بلیط سینما | کنسرت |‌ تئاتر
کسانی‌ که بلیط رویدادی را تهیه کرده اند اما از حضور در آن رویداد منصرف شده اند با آگاهی‌ کردن بلیط خود می توانند آن را در اختیار کسانی‌ قرار دهند  که از راه های معمول موفق به تهیه بلیط مورد نظرشان نشده اند.

عدم امکان استرداد بلیط در سایت های فروش بلیط باعث خالی‌ ماندن صندلی‌ سالن‌ها می شود این در حالیست که افرادی تمایل دارند در آن رویداد حضور داشته باشند اما موفق به تهیه بلیط آن رویداد نشده اند .
در نهایت، بررسی‌ این محدودیت زمینه ساز شکل گیری سایت بلیط+ گردید.

دی ۲۶, ۱۳۹۵
belitplus

بلیط پلاس

نام استارتاپ: بلیط پلاس وب سایت: belitplus.com سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: تبادل بلیط سینما، کنسرت و تئاتر نام صاحب استارتاپ: مریم پیروی
آبان ۲۳, ۱۳۹۵
mohtavayar

محتوایار

نام استارتاپ: محتوایار وب سایت: MohtavaYar.com سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: تولید و توزیع محتوا
آبان ۱۷, ۱۳۹۵
teaseraphic

تیزرآفیک

نام استارتاپ: تیزرآفیک وب سایت: teaseraphic.com سال تاسیس:۱۳۹۴ موضوع: ساخت و طراحی تیزر های تبلیغاتی
مرداد ۱۵, ۱۳۹۵
mahighermez

ماهی قرمز

نام استارتاپ: ماهی قرمز وب سایت: mahighermez.net سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: تبلیغات آنلاین
تیر ۷, ۱۳۹۵
weclick

وی کلیک

نام استارتاپ: وی کلیک وب سایت: weclick.ir سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: شبکه تبلیغاتی هوشمند
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۵
sanieshomar

ثانیه شمار

نام استارتاپ: ثانیه شمار وب سایت: saniyeshomar سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: تبلیغات آنلاین