تبلیغات آنلاین و سرویسهای تبلیغاتی

نام استارتاپ: بلیط پلاس

وب سایت: belitplus.com

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: تبادل بلیط سینما، کنسرت و تئاتر

نام صاحب استارتاپ: مریم پیروی

توضیح بیشتر:
بلیط پلاس سامانه ایست برای آگاهی‌ کردن بلیط سینما | کنسرت |‌ تئاتر
کسانی‌ که بلیط رویدادی را تهیه کرده اند اما از حضور در آن رویداد منصرف شده اند با آگاهی‌ کردن بلیط خود می توانند آن را در اختیار کسانی‌ قرار دهند  که از راه های معمول موفق به تهیه بلیط مورد نظرشان نشده اند.

عدم امکان استرداد بلیط در سایت های فروش بلیط باعث خالی‌ ماندن صندلی‌ سالن‌ها می شود این در حالیست که افرادی تمایل دارند در آن رویداد حضور داشته باشند اما موفق به تهیه بلیط آن رویداد نشده اند .
در نهایت، بررسی‌ این محدودیت زمینه ساز شکل گیری سایت بلیط+ گردید.

دی ۲۶, ۱۳۹۵

بلیط پلاس

نام استارتاپ: بلیط پلاس وب سایت: belitplus.com سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: تبادل بلیط سینما، کنسرت و تئاتر نام صاحب استارتاپ: مریم پیروی
آبان ۲۳, ۱۳۹۵

محتوایار

نام استارتاپ: محتوایار وب سایت: MohtavaYar.com سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: تولید و توزیع محتوا
آبان ۱۷, ۱۳۹۵

تیزرآفیک

نام استارتاپ: تیزرآفیک وب سایت: teaseraphic.com سال تاسیس:۱۳۹۴ موضوع: ساخت و طراحی تیزر های تبلیغاتی
آبان ۱۲, ۱۳۹۵

آتینو

نام استارتاپ: آتینو وب سایت:  atyno.com سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: تبلیغات دیجیتال و تکنولوژی آیبیکن
مرداد ۱۵, ۱۳۹۵

ماهی قرمز

نام استارتاپ: ماهی قرمز وب سایت: mahighermez.net سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: تبلیغات آنلاین
تیر ۷, ۱۳۹۵

وی کلیک

نام استارتاپ: وی کلیک وب سایت: weclick.ir سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: شبکه تبلیغاتی هوشمند
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۵

ثانیه‌شمار

نام استارتاپ: ثانیه‌شمار وب سایت: saniyeshomar.ir سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: تبلیغات آنلاین