نام استارتاپ: موضوع آزاد | mozooazad

وب سایت: mozooazad.com

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: تبلیغات، محتوا و رسانه

نام صاحب استارتاپ: علیرضا رضایی

توضیح بیشتر:
موضوع آزاد یک پلتفرم Social journalism است که کاربران آن با اصول Social Networking می‌توانند نویسنده‌های مورد علاقه‌شان را دنبال کنند. کاربران موضوع آزاد می‌توانند به کمک ابزارهای موجود، خوراک محتوایی‌ای که دریافت می‌کنند را شخصی‌سازی کنند تا فقط مطالبی را ببینند که با سلیقه‌شان سازگار است. کاربران موضوع آزاد می‌توانند نویسنده ها، موضوعات، وبسایت ها و مجلات مورد علاقه خورد را دنبال کنند.

Share

دیدگاه ها بسته شده است