نام استارتاپ: برندکده

وب سایت: brandkade.com

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: شبکه اجتماعی مد و پوشاک

نام صاحب استارتاپ: افشین خالقی

توضیح بیشتر:
برندکده مجموعه رسانه ای است که برندهای حوزه مد و پوشاک و شعبات فروش معتبر برند را با توجه به موقعیت شما مسیربابی می کند؛ همچنین شما را از محصولات و تخفیفات جدید آن برند با خبر می سازد. اگر تمایل به خرید لباس و پوشاک از برندهای معتبر دارید، برندکده بهترین مکان برای تصمیم گیری در خرید شماست.

بهمن ۱۰, ۱۳۹۶

برندکده

نام استارتاپ: برندکده وب سایت: brandkade.com سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: شبکه اجتماعی مد و پوشاک
آبان ۱۶, ۱۳۹۶

مهمه

نام استارتاپ: مهمه وب سایت: Moheme.ir سال تاسیس: ۱۳۹۶ موضوع: مسئولیت اجتماعی- نوآوری اجتماعی
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۶

لیوکس

نام استارتاپ: لیوکس وب سایت: LiooX.com سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: شبکه اجتماعی اشتراک ایده
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵

دبیرجو

نام استارتاپ: دبیرجو وب سایت: dabirjoo.com سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: آموزشی