نام استارتاپ: اینستاگرام ۹۸

وب سایت: insta98.com

سال تاسیس: ۱۳۹۶

موضوع: شبکه های اجتماعی

نام صاحب استارتاپ: محمدرضا عسگری

توضیح بیشتر:
اینستا ۹۸  ارایه دهنده خدمات اینستاگرام

اسفند ۱۵, ۱۳۹۶

اینستاگرام ۹۸

نام استارتاپ: اینستاگرام ۹۸ وب سایت: insta98.com سال تاسیس: ۱۳۹۶ موضوع: شبکه های اجتماعی
بهمن ۱۰, ۱۳۹۶

برندکده

نام استارتاپ: برندکده وب سایت: brandkade.com سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: شبکه اجتماعی مد و پوشاک
آبان ۱۶, ۱۳۹۶

مهمه

نام استارتاپ: مهمه وب سایت: Moheme.ir سال تاسیس: ۱۳۹۶ موضوع: مسئولیت اجتماعی- نوآوری اجتماعی
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۶

لیوکس

نام استارتاپ: لیوکس وب سایت: LiooX.com سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: شبکه اجتماعی اشتراک ایده
بهمن ۱۴, ۱۳۹۵

دبیرجو

نام استارتاپ: دبیرجو وب سایت: dabirjoo.com سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: آموزشی