تبلیغات آنلاین و سرویسهای تبلیغاتی

نام استارتاپ: ماهی قرمز

وب سایت: mahighermez.net

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: تبلیغات آنلاین

نام صاحب استارتاپ: محسن اکبری شهپر

توضیح بیشتر:
ماهی قرمز یک شبکه تبلیغاتی آنلاین تازه تاسیس است که به منظور توزیع آگهی ها در جایگاه های گرانقیمت با قیمت پایین تر پا به عرصه گذاشته است

مرداد ۱۵, ۱۳۹۵
mahighermez

ماهی قرمز

نام استارتاپ: ماهی قرمز وب سایت: mahighermez.net سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: تبلیغات آنلاین
تیر ۷, ۱۳۹۵
weclick

وی کلیک

نام استارتاپ: وی کلیک وب سایت: weclick.ir سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: شبکه تبلیغاتی هوشمند
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۵
sanieshomar

ثانیه شمار

نام استارتاپ: ثانیه شمار وب سایت: saniyeshomar سال تاسیس: ۱۳۹۴ موضوع: تبلیغات آنلاین