سلامت الکترونیک

نام استارتاپ: دکتریاب

وب سایت: dyab.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: راه اندازی سامانه ی نوبت دهی ویژه برای پزشکان

نام صاحب استارتاپ: امیر انصاری

توضیح بیشتر:
راه اندازی سامانه ی نوبت دهی برای پزشکان و گذاشتن سایت یا سامانه ی پزشک در دکتر یاب

مهر ۱۱, ۱۳۹۵
dyab

دکتریاب

نام استارتاپ: دکتریاب وب سایت: dyab.ir سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: راه اندازی سامانه ی نوبت دهی ویژه برای پزشکان
شهریور ۲۳, ۱۳۹۵
goftare

گفتاره

نام استارتاپ: گفتاره وب سایت: goftare.com سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: مشاوره آنلاین، خدمات روانشناسی