نام استارتاپ: سیبوفن

وب سایت: sibofen.com

سال تاسیس: ۱۳۹۶

موضوع: آزمایشگاهی و پزشکی

نام صاحب استارتاپ: محسن اکبری نیا

توضیح بیشتر:
نرم افزار تلفن همراه جهت نمونه گیری آزمایشات در منزل، ویزیت پزشک و خدمات پرستاری در منزل و ..

Share

دیدگاه ها بسته شده است