نام استارتاپ: ترجمیک | ترجمه تخصصی

وب سایت: arjomic.com

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: ارائه خدمات ترجمه تخصصی و ویراستاری مقاله، کتاب، متن

نام صاحب استارتاپ: امیر بیدختی، محمد صابری

توضیح بیشتر:
سایت ترجمیک، با در اختیار داشتن ۱۰۰۰مترجم که نیمی از آن ها کارشناسی ارشد، دکتر و هیئت علمی هستند، به ارائه خدمات ترجمه تخصصی مقاله، کتاب و متون مختلف می پردازد. برای کسب اطلاعات بیشتر و همکاری به وب سایت ترجمیک مراجعه نمایید.

Share

دیدگاه ها بسته شده است