نام استارتاپ: باغداری نوین

وب سایت: unity-tech.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: هوشمند سازی باغ /طراحی و اجرای گلخانه های مدرن

نام صاحب استارتاپ: عبدالحامد نیک روان

توضیح بیشتر:
هوشمند سازی باغ / باغچه
طراحی بهینه جهت کنترل گلخانه

Share

دیدگاه ها بسته شده است