نام استارتاپ: چه گوارا

وب سایت: chegovara.com

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: سرویس فروش آنلاین آب معدنی، سبک زندگی

نام صاحب استارتاپ: مجید صالحی – وحید شهبازی

توضیح بیشتر:
با کمک سرویس ما میتوان از بین برندهای مطرح آب معدنی، بسته به میزان مصرف سفارش داد.

Share

دیدگاه ها بسته شده است