نام استارتاپ: IoTize

وب سایت: iotize.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۴

موضوع: اتصال ریموت و IoT

نام صاحب استارتاپ: علی ذوقی

توضیح بیشتر:
با استفاده از IoTize کاربران لینوکسی می توانند بوردهای لینوکسی خود را از جمله رزبری پای، کوبی بورد و همچنین کامپیوترهای شخصی خود را از طریق پروتکل ssh از راه دور مونیتور و کنترل نمایند.

کافیست نرم افزار IoTize را بر روی بورد یا کامپیوتر شخصی خود نصب کرده و طبق آموزش https://iotize.ir/start دستگاه خود را از همه جا مونیتور و کنترل نمائید.

Share

دیدگاه ها بسته شده است