نام استارتاپ: ده بازار

وب سایت: dehbazar.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: فروش صنایع دستی

نام صاحب استارتاپ: علیرضا جعفری فشارکی

توضیح بیشتر:
از آنجایی که تاریخ بخشی از هویت ملی ماست ومحصولات سنتی بخش جدایی ناپذیر از این هویت است ،در سال ۱۳۸۵ ضرورتی را تحت عنوان فروشگاه لوازم سنتی احساس کردیم.در نتیجه به فکر افتادیم که برای اولین بار فروشگاهی اینترنتی با رویکرد حمایت از کارگاهای کوچک وخانگی ،جهت فروش لوازم سنتی وصنایع دستی ایرانی ایجاد کنیم.
تیم ما متشکل از افراد متخصص ومتعهد است که برای تولید وپشتیبانی وعرضه ی محصولات سنتی با کیفیت بالا فعالیت میکند وبا تلاش وپشتکار درجهت موفقیت بیشتر حرکت میکنیم وتلاشمان را میکنیم که سطح دانش از فرهنگ وتمدن اسلامی را بهبود ببخشیم و در صددیم با توسعه توانمندیهای سازمانی وبهره مندی از مدیران وکارمندانی صدیق وکوشا بهترین کیفیت را در عرضه وفروش محصولات سنتی ارائه نموده وبه عنوان مطمئن ترین ومعتبرترین فروشگاه لوازم سنتی شناخته شویم.ماموریت ما حمایت از گارگاهای کوچک وتوسعه صنایع دستی وتولید سایر محصولات خانگی است.

Share

دیدگاه ها بسته شده است