نام استارتاپ: دوره‌یاب | مرجع معرفی دوره های آموزشی

وب سایت: .dorehyab.com

سال تاسیس: ۱۳۹۷

موضوع: نیاز مندی تخصصی در زمینه دوره های آموزشی

نام صاحب استارتاپ: رضا محمدی

توضیح بیشتر:
دوره یاب مرجعی برای معرفی دوره های آموزشی برگزار کنندگان دوره های آموزشی در سراسر کشور به صورت رایگان می باش

Share

دیدگاه ها بسته شده است