نام استارتاپ: سرمیز

وب سایت: saremiz.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۴

موضوع: سفارش آنلاین غذا مخصوص شرکت‌ها

نام صاحب استارتاپ: رضا حیدری

توضیح بیشتر:
ناهار خود را #سرمیز سفارش دهید
سرمیز: اولین سرویس ارائه غذای شرکتی و پرسنلی

Share

دیدگاه ها بسته شده است