سرویس ترجمه و ویرایش متن

نام استارتاپ: مرکز ترجمه و تایپ ایران

وب سایت: trty.ir

سال تاسیس:  ۱۳۹۵

موضوع: خدمات اینترنتی

نام صاحب استارتاپ: پویا پورمحمد

توضیح بیشتر:
ما مرکز ترجمه و تایپ ایران، قدرت بسترهای نرم افزاری آنلاین را با تجربه و استفاده از مجموعه ای وسیع مترجمان و تایپیست ها ترکیب کرده ایم تا بتوانیم خدمات بی نظیری در زمینه ی ترجمه و تایپ با بهترین کیفیت و سریع ترین زمان ارایه نماییم. نوع ترجمه یا تایپ، حجم سفارش و یا اهمیت سفارش،  دیگر برای شما مساله ای نگران کننده نخواهد بود زیرا ما راه‌حل هایی کافی برای نیازهای شما داریم.

اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

مرکز ترجمه و تایپ ایران

نام استارتاپ: مرکز ترجمه و تایپ ایران وب سایت: trty.ir سال تاسیس:  ۱۳۹۵ موضوع: خدمات اینترنتی
آبان ۲۷, ۱۳۹۳

تایپایران

نام استارتاپ: تایپایران وب سایت: typeiran.com سال تاسیس: ۱۳۹۰ موضوع و شاخه فعالیت: مرکز تخصصی تایپ ، خدماتی