سرویس ترجمه و ویرایش متن

نام استارتاپ: ترجمیک | ترجمه تخصصی

وب سایت: arjomic.com

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: ارائه خدمات ترجمه تخصصی و ویراستاری مقاله، کتاب، متن

نام صاحب استارتاپ: امیر بیدختی، محمد صابری

توضیح بیشتر:
سایت ترجمیک، با در اختیار داشتن ۱۰۰۰مترجم که نیمی از آن ها کارشناسی ارشد، دکتر و هیئت علمی هستند، به ارائه خدمات ترجمه تخصصی مقاله، کتاب و متون مختلف می پردازد. برای کسب اطلاعات بیشتر و همکاری به وب سایت ترجمیک مراجعه نمایید.

اسفند ۹, ۱۳۹۶

ترجمیک

نام استارتاپ: ترجمیک | ترجمه تخصصی وب سایت: arjomic.com سال تاسیس: ۱۳۹۵ موضوع: ارائه خدمات ترجمه تخصصی و ویراستاری مقاله، کتاب، متن
بهمن ۲۷, ۱۳۹۶

ناربو

نام استارتاپ: ناربو وب سایت: narbo.ir سال تاسیس: ۱۳۹۶ موضوع: ترجمه و تولید محتوا
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

مرکز ترجمه و تایپ ایران

نام استارتاپ: مرکز ترجمه و تایپ ایران وب سایت: trty.ir سال تاسیس:  ۱۳۹۵ موضوع: خدمات اینترنتی
آبان ۲۷, ۱۳۹۳

تایپایران

نام استارتاپ: تایپایران وب سایت: typeiran.com سال تاسیس: ۱۳۹۰ موضوع و شاخه فعالیت: مرکز تخصصی تایپ ، خدماتی