نام استارتاپ: تست روز

وب سایت: testerooz.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۶

موضوع: آزمون کنکور آزمایشی آنلاین

نام صاحب استارتاپ: محمد مهدی حمل دار

توضیح بیشتر:
تستِ روز ، فرصتی برای پیشرفتِ شما

Share

دیدگاه ها بسته شده است