نام استارتاپ: تیک‌تیم

وب سایت: tiktim.com

سال تاسیس: ۱۳۹۵

موضوع: مدیریت زمان و برنامه ریزی

نام صاحب استارتاپ: فرزاد خوان یغما

توضیح بیشتر:
سرویسی برای مدیریت زمان و برنامه ریزی کارهای روزانه است که در قالب موبایل و وب اپلیکیشن ارائه شده است.

کاربردهای تیک تیم :
اولویت بندی کارها در درجه های A,B,C,D
ایجاد و مدیریت سریع فعالیت های روزانه و رویدادها خاص با قابلیت تکرار و یادآوری
ایجاد اهداف و زیر هدف (مکمل فعالیت روزانه) با قابلیت گزارش گیری و درصد پیشرفت

Share

دیدگاه ها بسته شده است