نام استارتاپ: خانه هوشمند لوکسین

وب سایت: uxintech.com

سال تاسیس: ۱۳۹۴

موضوع: خانه هوشمند، اینترنت اشیا، سخت افزار

نام صاحب استارتاپ: امین دلشاد

توضیح بیشتر:
لوکسین تِک یک استارتاپ ایرانی در زمینه طراحی و تولید تجهیزات هوشمندسازی ساختمان بر اساس اینترنت اشیا است. لوکسین تک در تلاش است با پایین آوردن هزینه های هوشمند سازی ساختمان، و رفع موانع نصب، هم وطنان بیشتری را قادر به بهره برداری از مزایای یک خانه هوشمند کند.
لوکسین توسط متخصصین ایرانی و با در نظر گرفتن ویژگی های ساختمان سازی ایرانی طراحی شده است. انواع روش های کنترلی نیز با واسط کاربری فارسی و با در نظر گرفتن ابزارهای مورد استفاده ایرانیان طراحی شده است. خانه هوشمند ایرانی برای استفاده کاربران ایرانی.

Share

دیدگاه ها بسته شده است