نام استارتاپ: زیپ

وب سایت: zip.st

سال تاسیس: ۱۳۹۶

موضوع: کوتاه کننده لینک

نام صاحب استارتاپ: رسول عبدالهی

توضیح بیشتر:
زیپ پلتفرمی است برای کوتاه کردن و مدیریت لینک ها

Share

دیدگاه ها بسته شده است