نام استارتاپ: اسنیدز

وب سایت: sneeds.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۶

موضوع: دانشجویی-برای رفع نیاز های دانشجویی

نام صاحب استارتاپ: عرفان رحیمی زاده

توضیح بیشتر:
این سایت برای رفع نیاز های دانشجویی تاسیس شده است و نیاز هایی از قبیل جزوه ، کتب و.. را رفع می کند.

سپتامبر 10, 2018

اسنیدز

نام استارتاپ: اسنیدز وب سایت: sneeds.ir سال تاسیس: ۱۳۹۶ موضوع: دانشجویی-برای رفع نیاز های دانشجویی
ژانویه 20, 2018

کالج

نام استارتاپ: کالج – اپلیکیشن دانشجویان وب سایت: kalejapp.ir سال تاسیس: ۱۳۹۶ موضوع: شبکه اجتماعی دانشجویان
ژانویه 20, 2018

تستِ روز

نام استارتاپ: تست روز وب سایت: testerooz.ir سال تاسیس: ۱۳۹۶ موضوع: آزمون کنکور آزمایشی آنلاین
دسامبر 29, 2017

فرامفید

نام استارتاپ: فرامفید وب سایت: .faramofid.com سال تاسیس: ۱۳۹۶ موضوع: آموزش ویدئویی
می 16, 2015

تیکخوان

نام استارتاپ: تیکخوان وب سایت: tikkhan.com سال تاسیس: ۱۳۹۳ موضوع: کمک آموزشی