نام استارتاپ: کالج – اپلیکیشن دانشجویان

وب سایت: kalejapp.ir

سال تاسیس: ۱۳۹۶

موضوع: شبکه اجتماعی دانشجویان

نام صاحب استارتاپ: مهدی فرقانی فرد

توضیح بیشتر:
ابزار و امکانات حیاتی برای ارتباط بهتر و زیادتر دانشجویان در این اپلیکیشن موجود است.
کتابخانه: مجموعه بزرگی از کتب دانشگاهی
استادشناسی: امتیاز و رتبه بندی اساتید هر دانشگاه توسط خود دانشجویان
تبادل کتاب:فروش یا اهدا کتاب های استفاده شده
پرسش و پاسخ: سوالات درسی و غیردرسی
صدای دانشجو: انتقادات و اعتراضات و تقدیر های دانشجویان از مسئولین و دانشگاه در این قسمت

دی ۳۰, ۱۳۹۶

کالج

نام استارتاپ: کالج – اپلیکیشن دانشجویان وب سایت: kalejapp.ir سال تاسیس: ۱۳۹۶ موضوع: شبکه اجتماعی دانشجویان
دی ۳۰, ۱۳۹۶

تستِ روز

نام استارتاپ: تست روز وب سایت: testerooz.ir سال تاسیس: ۱۳۹۶ موضوع: آزمون کنکور آزمایشی آنلاین
دی ۸, ۱۳۹۶

فرامفید

نام استارتاپ: فرامفید وب سایت: .faramofid.com سال تاسیس: ۱۳۹۶ موضوع: آموزش ویدئویی
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۴

تیکخوان

نام استارتاپ: تیکخوان وب سایت: tikkhan.com سال تاسیس: ۱۳۹۳ موضوع: کمک آموزشی